cooltext1620634559

tel. 791.680.105

 

tanio * bezpiecznie * fachowo * uzależniająco :-)

TANIO

Profesjonalny, najtań„szy piercing w Warszawie w Salonie Piercingu. Ceny (od 69 zł‚) zawierają… już kolczyk z Tytanu lub Bioplastu! Nie bę™dziesz wię™c musiał‚a rozbijać‡ swojej ś›winki-skarbonki, żeby skorzystać‡ z moich usł‚ug i móc pochwalić‡ się™ nowym, wspaniał‚ym kolczykiem!

Arrow Right

BEZPIECZNIE

Cał‚y czas dbam o pełną… sterylność‡ kolczyków, narzę™dzi oraz samych zabiegów. Wszystkie sterylne akcesoria ZAWSZE rozpakowuję™ ze specjalnych opakowań„ zabezpieczają…cych tuż przed zabiegiem, oczywiście tylko w obecnoś›ci i na oczach Klientki/Klienta!

Arrow Left

UZALEŻNIAJĄ„CO

Doradzam w wyborze kolczyków. Zabieg wykonam szybko i sprawnie – zazwyczaj prawie nic nie poczujesz, gdyż przed zabiegiem otrzymasz znieczulenie GRATIS. Dzię™ki stosowaniu kolczyków z Tytanu lub Bioplastu minimalizuję™ ryzyko pojawienia się™ jakichkolwiek problemów po zabiegu.

Arrow

Tak wiem – nie napisał‚em o tym FACHOWO  : -)

ale już ponad

wykonanych przeze mnie przekłuć‡ mówi chyba samo za siebie...


Wita WAS Iceman :-)

 

Dzię™ki kilkuletniemu doś›wiadczeniu w piercingu (opinie o mnie można zobaczyć‡ na stronie FB salonu, w którym również przekł‚uwam) i ponad 18 tysię™cy wykonanych przekł‚uć‡ (w kilku warszawskich salonach), oferuję™ peł‚ne bezpieczeń„stwo (na etapie zabiegu oraz po nim – kolczyki z neutralnych dla organizmu tytanu lub bioplastu), higienę™ (sterylne igł‚y jednorazowe, sterylizowane w autoklawie kolczyki i narzę™dzia; wszystko rozpakowywane w obecnoś›ci Klientki/Klienta) i komfort (znieczulenie GRATIS).

Przyjmuję™ najcz궛ciej w Salonie w Centrum Warszawy (wyłą…cznie po uprzednim umówieniu terminu zabiegu!):

tel. 791.680.105.

Goś›cił‚em w kilku programach telewizyjnych i radiowych:

  • TVP2 „Pytanie na ś›niadanie”,
  • TVP1 „Pora na doktora”,
  • TV Superstacja „Dzień„ dobry Polsko”,
  • Polskie Radio 4,
  • Radio Kampus „Mał‚a czarna”.

Masz pytania? Chcesz się™ umówić‡ na zabieg?

Przyjmuję™ w Centrum Warszawy (okolice SMYKa) i na Pradze Poł‚udnie (Saska Kę™pa), ale mogę™ też dojechać‡.
Bę™dzie mi mił‚o, jak do mnie zadzwonisz: 791.680.105
lub napiszesz: info@piercer.pl

Do wykonania Piercingu używam wyłą…cznie igieł‚ jednorazowych, miejsce Piercingu jest znieczulane, dzię™ki czemu zabieg jest prawie bezbolesny, a wszystkie akcesoria i kolczyki są profesjonalnie sterylizowane w autoklawie. Igł‚y, akcesoria i kolczyki są… rozpakowywane w obecnoś›ci Klientki/Klienta !!!
Przed przekł‚uciem miejsce jest zaznaczane specjalnym pisakiem, aby Klientka miał‚a możliwość‡ jego wcześ›niejszego zaakceptowania. Niezdecydowanym doradzam, jakie przekł‚ucie w ich przypadku bę™dzie wyglą…dać‡ najlepiej.

Profesjonalny Autoklaw do sterylizacji narzę™dzi i igieł‚ do przekł‚uwania oraz samych kolczyków.

 

Wysterylizowane kolczyki, zapakowane w specjalne opakowania zabezpieczają…ce.

Wysterylizowane igł‚y i narzę™dzia do przekł‚uwania, zamknię™te w opakowaniach zabezpieczają…cych.

Wysterylizowane i fachowo zabezpieczone pistolety do piercingu pł‚atków ucha.

! ! !  UWAGA  ! ! !

Za wyją…tkiem płatków ucha, nie wykonuję™ Piercingu za pomocą… pistoletu !!! Pistolety są… przystosowane wyłą…cznie do płatków ucha – w przypadku innych cz궛ci ciał‚a zamiast przekłuwać‡ tkankę™, jak robi to igł‚a, rozszarpują… ją…, co utrudnia gojenie. Dodatkowo pistolet zmniejsza możliwoś›ci dokł‚adnego wymierzenia, włożenia kolczyka odpowiedniego rozmiaru i przebicia skóry pod odpowiednim ką…tem.

Osoby, które nie ukoń„czył‚y 18 lat, muszą… przyjść‡ z rodzicem / prawnym opiekunem lub mieć‡ przy sobie zgodę™ na wykonanie Piercingu z podaniem telefonu kontaktowego do rodzica / prawnego opiekuna i kserokopią… jego dowodu osobistego – podpis na oś›wiadczeniu musi być‡ zgodny z podpisem w dowodzie osobistym.